Klimakteriet

Efter att menstruationerna upphör kan kvinnor få problem med tunnare och skörare slemhinnor i urinblåsa och urinrör pga lägre östrogennivåer. Problemet kan liknas vid att packningen i en kran blir dålig och därmed bidrar till urinläckage. De lägre östrogennivåerna kan också bidra till problem med trängningar och urinvägsinfektioner. För en del kan det hjälpa att behandla lokalt med östrogen.

Relaterade ord

Mer information

  • Klimakteriet kan orsaka urininkontinens. Här kan du läsa mer om det: Orsaker
  • Läs om Marys erfarenheter om klimakteriet och urininkontinens: Maries berättelse