Blåsdagbok

Blåsdagbok kallas också för miktionslista. Att föra dagbok över hur ofta och hur mycket du kissar per gång är en viktig del av utredningen. Ofta får du också anteckna allt du dricker och när du dricker det. För att kunna göra en korrekt bedömning är det viktigt att objektivt mäta hur besvären ser ut.

Relaterade ord