Ordlista

Använd ordlistan för att ta reda på betydelsen av ord och uttryck som du inte känner till.

Ansträngnings-inkontinens

Ansträngningsinkontinens kallas det urinläckage som uppstår vid någon form av fysisk ansträngning. Ansträngning kan vara allt ifrån fysisk träning till hosta, nysningar eller skratt. Ansträngningsinkontinens kan vara allt ifrån små urinläckage till stora, men oftast är det lite mindre läckage. Orsaken till läckaget är en försvagad bäckenbottenmuskulatur. Graviditet, förlossning och övervikt kan vara bidragande orsaker. Drabbar oftast kvinnor.  » Läs mer » Läs mer

Blandinkontinens

Blandinkontinens innebär att ha symtom på både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens samtidigt. Behandlingen får syfta till att behandla det mest besvärande symtomet först.  » Läs mer » Läs mer

Blåsdagbok

Blåsdagbok kallas också för miktionslista. Att föra dagbok över hur ofta och hur mycket du kissar per gång är en viktig del av utredningen. Ofta får du också anteckna allt du dricker och när du dricker det. För att kunna göra en korrekt bedömning är det viktigt att objektivt mäta hur besvären ser ut.  » Läs mer » Läs mer

Blåsträning

Blåsträning är en träningsmetod som används vid trängningsinkontinens. Träningen syftar till att öka blåsans kapacitet och intervallen mellan toalettbesöken.  Träningen kombineras ibland med läkemedel. Vid träningen är blåsdagboken ett viktigt redskap tillsammans med stöttning från t.ex en uroteraput.  » Läs mer » Läs mer

Bäckenbotten-dysfunktion

Bäckenbottendysfunktion innebär att det kan vara svårigheter att tömma tarmen. Vid tarmtömning krävs det att flera olika muskler samarbetar och koordinerar sig. En vanlig orsak kan vara svårigheter att slappna av i bäckenbottenmuskulaturen och den yttre slutmuskeln. För en del kan problemen vara så stora att de istället för att slappna av spänner sig. Orsaken kan exempelvis vara smärtor.  » Läs mer » Läs mer

Bäckenbotten-muskler

Bäckenbottenmuskulatur kan liknas vid en hängmatta som är sammansatt av olika muskler. Musklerna fäster fram i blygdbenet och baktill vid svansbenet. Musklerna omsluter både urinröret och ändtarmsöppningen och bibehåller det konstanta tryck som är förutsättningen för att vi ska vara inte ska drabbas av urin eller avföringsläckage.  » Läs mer » Läs mer

Bäckenbotten-träning

Bäckenbottenträning är det som också kallas för knipträning. Träningen syftar till att stärka musklerna i bäckenbotten, träningen är bra både förebyggandeför att förhindra framtida besvär och för att förbättra eventuella läckage. Bäckenbottenträning rekommenderas ofta vid ansträngningsinkontinens men är bra även vid andra typer av inkontinens. Det kan vara bra att få hjälp av en uroterapeut eller en sjukgymnast i början för att vara säker på att träningen utförs på rätt sätt.  » Läs mer » Läs mer

Dermatologiskt testad

En process för att garantera att produkter är hudvänliga vid verkliga förhållanden. » Läs mer » Läs mer

Efterdropp

Efterdropp kallas det när det kommer några droppar urin i underkläderna efter att man varit på toaletten. Besvären är vanligast hos män. Oftast har det att göra med att mannen genomgått en prostataoperation, det kan då samlas en mindre mängd urin i urinröret som sedan tömmer sig efter toalettbesöket. Mannen kan efter toalettbesöket försöka att pressa ut eventuell kvarstående urin genom att dra med fingrarna längs urinröret på penis undersida med start bakom pungen.  » Läs mer » Läs mer

Enures

Enures (som också kallas sängvätning) är ofrivillig urinavgång. När det sker nattetid i sömnen kallas det för nattlig enures. » Läs mer » Läs mer

Funktionell inkontinens

Detta är när man inte hinner till toaletten i tid på grund av svårigheter som orsakas av fysiska eller psykiska sjukdomar. » Läs mer » Läs mer

Hantera inkontinens

Hantera inkontinens. Om du själv eller någon anhörig drabbats av inkontinens ska ni kontakta er vårdcentral för att få hjälp. För att få rätt hjälp är det viktigt att ställa en korrekt diagnos. De kan också hjälpa dig med att prova ut och förskriva inkontinensskydd. » Läs mer » Läs mer

Inkontinens

Inkontinens är varje förekomst av ofrivilligt läckage och kan gälla både urin och avföring. » Läs mer » Läs mer

Inkontinens-behandlingar

Det finns flera typer av behandlingar för inkontinens. Det första steget är att få en korrekt diagnos för att också kunna få hjälp med rätt behandling. Kontakta din distriktssköterska eller en uroterapeut där du bor för att få vägledning.  Det första steget kan handla om att se över sin livsstil såsom dryckesintag, miktionsmönster, viktnedgång om man lider av övervikt och att träna sin bäckenbottenmuskulatur regelbundet.  » Läs mer » Läs mer

Irriterad blåsa

Irriterad blåsa är detsamma som en överaktiv blåsa som ibland men inte alltid resulterar i urinläckage, dvs trängningsinkontinens. » Läs mer » Läs mer

Klimakteriet

Efter att menstruationerna upphör kan kvinnor få problem med tunnare och skörare slemhinnor i urinblåsa och urinrör pga lägre östrogennivåer. Problemet kan liknas vid att packningen i en kran blir dålig och därmed bidrar till urinläckage. De lägre östrogennivåerna kan också bidra till problem med trängningar och urinvägsinfektioner. För en del kan det hjälpa att behandla lokalt med östrogen. » Läs mer » Läs mer

Miktion

Miktion är det medicinska namnet för att kissa. » Läs mer » Läs mer

Neurogen blåsrubbning

Neurogen blåsrubbning, vissa sjukdomar i nerverna i kroppen, hjärnan eller på ryggmärgen kan orsaka problem med inkontinens och/eller blåstömningssvårigheter. Exempel på sådana sjukdomar kan vara stroke, MS, parkinson, diabetes,  ett medfött ryggmärgsbråck eller skador på ryggmärgen efter exempelvis en olycka.  » Läs mer » Läs mer

Prostata

Prostata är en körtel som sitter precis under urinblåsan runt urinröret. Den har till uppgift att förse spermierna med en vätska som gör att de transporteras lättare. Med åldern kan prostatakörteln förstoras och vara orsak till att urinen får svårare att passera. Symtom på detta kan vara svag stråle, avbrott i strålen, behov av att kissa ofta, behov av att behöva gå upp på natten, bråttom till toaletten och ibland en känsla av att inte kunna tömma blåsan ordentligt.  » Läs mer » Läs mer

Sängvätning

Sängvätning (som i medicinska termer kallas enures) är ofrivillig urinavgång. När det sker nattetid i sömnen kallas det för nattlig enures. » Läs mer » Läs mer

Trängnings-inkontinens

Trängningsinkontinens innebär att få plötsliga trängningar som kan orsaka urinläckage då det blir svårt att hålla emot. Man kan också ha trängningsbesvär utan att drabbas av läckage.  Trängningarna kan vara täta och ge upphov till mycket täta toalettbesök. Vid trängningsinkontinens kan läckagen vara allt från mindre mängd till mycket stora läckagemängder. Vid plötsligt påkomna trängningsbesvär är det viktigt att bli ordentligt utredd. Det finns flera olika orsaker till att man drabbas men det är inte alltid man kan påvisa någon direkt orsak.  » Läs mer » Läs mer

Urininkontinens

Urininkontinens är varje förekomst av ofrivilligt urinläckage och det finns flera olika typer av urinläckage. Det är ett vanligt problem och kan ha många olika orsaker. Problemet är vanligast hos kvinnor men även många män drabbas i takt med ökande ålder.  » Läs mer » Läs mer

Urinretention

Urinretention innebär att blåsan inte kan tömma sig. Det kan finnas många olika bakomliggande orsaker till tömningssvårigheterna.  Exempel på detta kan vara förstorad prostatakörtel, medicinbiverkan eller neurogena orsaker som exempelvis diskbråck eller diabetes. En överfull blåsa kan leda till överrinningsinkontinens.  » Läs mer » Läs mer

Överaktiv blåsa

Överaktiv blåsa innebär täta urinträngningar med eller utan läckage.  » Läs mer » Läs mer

Överrinnings-inkontinens

Överrinningsinkontinens beror på en överfylld urinblåsa som mist sin muskeltonus på grund av övertänjning och läcker vid överfyllnad. Bakomliggande orsaker kan vara förstorad prostatakörtel, medicinbiverkan eller neurogena orsaker som exempelvis diskbråck eller diabetes.  » Läs mer » Läs mer