Socialt ansvar

Våra inkontinensprodukter tillgodoser ett grundläggande behov hos personer med urinläckage. Moderna skydd minskar risken för läckage och ökar livskvaliten för vårdtagarna.  Större oberoende, trygghet och rörelsefrihet gör att människor kan delta i sociala aktiviteter och njuta av ett händelserikt och aktivt liv.

Inkontinens är mycket vanligt: Urinläckage drabbar en av fyra kvinnor över 35 år. En av åtta män får problem med att kontrollera blåsan vid någon tidpunkt i livet. Ändå är inkontinens fortfarande ett socialt och psykologiskt hinder för de som är direkt drabbade men också deras anhöriga. TENA har under många år arbetat för att utbilda människor om inkontinens och skapa en öppen dialog för att avdramatisera och tala öppet om ämnet.

TENA och SCA samarbetar med en rad olika vetenskapliga organisationer för att höja standarden för inkontinensvården, stödja forskningen om inkontinens och förbättra utbildningen och informationen till vårdpersonalen. Detta arbete är mycket viktigt för att få igång en dialog och få bort tabun som omger inkontinens samt förbättra livskvaliteten för dem som lider av urinläckage.

Vi har också skapat CoreWellness, ett program som utvecklats tillsammans med ledande experter för att förbättra bålmuskelaturen och öka det totala välbefinnandet. Studier visar att träning enligt detta bäckenbottenprogram kan bota ansträngningsinkontinens hos 2 av 3 kvinnor samtidigt som det ger bättre hållning och allmän styrka.