Ekonomiskt ansvar

Vår strävan efter hållbarhet sträcker sig längre än till miljön. I de samhällen där vi är verksamma spelar vi en viktig roll genom att erbjuda anställningar och göra investeringar.

Vi är stolta över att kunna erbjuda en trygg, rättvis och inspirerande arbetsmiljö. För att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet enligt våra kärnvärden "respekt, högklassighet och ansvar" har vi utvecklat en uppförandekod med riktlinjer för hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, affärsetik, relationer mellan anställda samt samhällsansvar.