Livscykelanalysen

Eco Actions

Eco Actions är vårt pågående initiativ för att utveckla produkter och tjänster som förbättrar livskvaliteten samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Sedan 1990-talet har SCA lagt ned mycket arbete på att mäta och minska den totala miljöpåverkan från våra produkter   genom en metod som kallas för livscykelanalys (LCA).

Vid en livscykelanalys tittar man på varje steg i TENAS tillverkning, från utvinnande och tillverkning av material, ända till avfallshanteringen. På så sätt kan vi beräkna klimatpåverkan (carbon footprint) hos produkten. Klimatpåverkan är summan av alla växthusgaser som produkten avger under sin livscykel. Med denna information kan vi göra de bästa miljövalen. Du kan ta reda på mer om de olika stegen i TENA:s livscykel på de följande sidorna.

Vi har redan kommit långt. I Europa minskade vi klimatpåverkan (carbon footprint) från TENA-produkterna med mellan 7 och 18% mellan 2008 och 2014. Exempelvis har TENA Flex minskat sin klimatpåverkan med 7% och TENA Lady med 10%. (Verifierat av tredje part IVL, Svenska Miljöinstitutet.)

För att vara säkra på att vi fortsätter att göra framsteg har vi satt upp tuffa mål. Vi har som mål att minska vår klimatpåverkan ytterligare genom att:

• Utveckla hållbara lösningar genom att ständigt förbättra vår produktdesign och använda materialen effektivare.
• Kontrollera att de råvaror vi använder kommer från ansvarsfulla källor.
• Minska produkt- och förpackningsavfallet efter användning.
• Minska våra koldioxidutsläpp från fossila bränslen och från upphandlad elektricitet och uppvärmning med 20 % mellan 2005 och 2020.
• Kontinuerligt minska avfallet i våra fabriker.
• Arbeta tillsammans med våra leverantörer för att minska utsläpp av växthusgaser under hela leveranskedjan.