Vårt ansvar

Engagerad omsorg om människor och natur

På TENA tar vi hållbar utveckling på allvar. För oss innebär det att vi tar ansvar för att vår verksamhet påverkar samhället och miljön på ett sätt som förbättrar livskvalitén i dag och bidrar till en bättre framtid.

Hållbar utveckling är inte någon ny tanke för oss eller vårt moderbolag, SCA. Miljöhänsyn och sociala frågor har alltid utgjort en naturlig del i vårt sätt att bedriva vår verksamhet. Vi rapporterar sedan mer än 10 år vårt arbete i offentliga hållbarhetsredovisningar.

Vi är stolta över att våra ansträngningar har vunnit erkännande över hela världen. SCA fanns med i Dow Jones hållbarhetsindex 2009: Ett globalt index som följer resultaten för ledande hållbarhetsdrivna företag inom sociala, miljömässiga och ekonomiska områden.

Socialt

Vi arbetar kontinuerligt för att göra vardagen bättre, enklare och säkrare för våra kunder, leverantörer och anställda.

Klicka här om du vill veta mer.

Ekonomi

SCA bidrar till den ekonomiska utvecklingen i de samhällen där vi är verksamma genom att skapa jobb och därmed förbättra den ekonomiska välfärden för tusentals familjer.

Klicka här om du vill veta mer.

Miljö

Våra Eco Actions visar vår långsiktiga strävan att värna om miljön.

Klicka här om du vill veta mer.

SocialtEkonomiMiljö