Vår vision

Vår målsättning är klart definierad: Att förbättra vardagen för människor som lever med inkontinens runt om i världen.

Allt handlar om människor...

Inkontinens är vanligare än man kan tro och är oberoende av ålder och allmänt hälsotillstånd.

Själva inkontinensen är kanske inte i sig ett allvarligt medicinskt tillstånd, men det sociala tabu som omger inkontinens kan skada människors självförtroende vid sociala kontakter. Rädslan för "en olycka" finns alltid närvarande och många av de saker som vi tar för givna – shopping, träning eller till och med att lyfta ett barn och krama det – kan kännas skrämmande.

Om tillståndet inte behandlas ordentligt kan personer som lever med inkontinens gå miste om saker de uppskattar i livet.

TENA arbetar hängivet för att inkontinens inte ska hindra människor från att leva ett fullvärdigt och normalt liv. Detta ligger som grund för allt vi gör: oavsett om vi utvecklar produkter och tjänster, marknadsför världsledande inkontinensvård till vårdinstitutioner eller sprider kunskap bland allmänheten.

... och ger bättre vård


I ett samhälle med en allt äldre befolkning är det oundvikligt att ett ökande antal personer behöver vård antingen i hemmet av sina nära och kära eller av professionella vårdgivare. Att ge inkontinensvård kan vara krävande för vårdande släktingar, både fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt. Vi vill erbjuda de bästa råden, det bästa stödet och de bästa produkterna för att hjälpa både dem och den person de vårdar att uppnå bästa möjliga livskvalitet.

Med TENAs erfarenhet från arbete med vårdpersonal fortsätter vi vårt arbete att utveckla effektivare produkter, tjänster och utbildningsmaterial som optimerar vården samtidigt som vi beaktar vårdgivarnas behov, den ekonomiska verkligheten i vården och värnar om ett hållbart samhälle.