Sekretess & juridisk information

Integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (”SCA”) och dess dotterbolag (”SCA” eller ”SCA-koncernen”) har som målsättning att alla som lämnar personuppgifter till SCA ska känna sig säkra på att deras integritet respekteras och att personuppgifterna hanteras med vederbörlig försiktighet. Se även SCA-koncernens Uppförandekod.

SCA följer utöver denna Integritetspolicy alla tillämpliga dataskyddslagar som reglerar insamlingen och användningen av uppgifter som kan hänföras till en enskild individ (”personuppgifter”).  Syftet med denna Integritetspolicy är att fastställa vilka principer som ligger till grund för hur vi använder personuppgifter som lämnas till oss eller som vi samlar in.

Det är SCA (eller relevant dotterbolag) som ansvarar för hanteringen av personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.

Personuppgifter

Personuppgifter (t.ex. namn och adress) som du lämnar till SCA får hanteras såväl manuellt som med dator.

Personuppgifter som du lämnar till oss kommer att användas för att 1) behandla önskemål från dig och administrera avtal som vi har med dig, 2) tillhandahålla information och tjänster kopplade till sådana önskemål och avtal samt för 3) marknadsföring/kunduppföljning och 4) sälj-/produktutveckling, såsom SCA finner det lämpligt. Genom att lämna personuppgifter till oss godkänner du Integritetspolicyn och Användarvillkoren och går med på att lyda under dessa.

När du besöker någon av SCA:s webbplatser kan din IP-adress registreras. Vi använder IP-adresser bl.a. för att mäta användningen av SCA:s Webbplatser. (En IP-adress är ett unikt nummer som ibland gör det möjligt att identifiera en användares internetuppkoppling och som webbläsaren lämnar ut automatiskt varje gång du besöker en webbplats) Mätningen kan även innebära att vi samlar in information om hur du använder Webbplatsen. Detta gör vi för att kunna förbättra Webbplatsen, ge dig skräddarsytt innehåll, optimera din användarupplevelse och se hur ofta du besöker Webbplatsen. Detta kan även gälla för användarkonton som du har hos SCA. Vi kan även komma att utföra statistiska analyser av insamlad data.

Känslig information

Om du frivilligt lämnar känslig information om dig själv till oss (t.ex. information angående din hälsa) godkänner du i praktiken att SCA får använda den känsliga informationen i de syften som fastställs i Integritetspolicyn (eller i eventuella andra meddelanden om hur vi använder personuppgifter som visas i samband med sådan insamling) i den mån ett sådant godkännande krävs enligt tillämplig lag.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

SCA får lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. en partner eller en återförsäljare av våra produkter, om avsikten är att uppfylla syftet för vilket uppgifterna samlades in.

Uppgifter som du lämnar till oss kan komma att lämnas till andra parter inom SCA-koncernen och/eller partners med säte i länder både inom och utanför EU.

Iaktta försiktighet när du lämnar ut personuppgifter på internet. Det är ditt ansvar att hålla lösenord och personuppgifter hemliga. Genom att använda denna webbplats erkänner och godkänner du dessa risker.

Tillgång till och ändring av personuppgifter

Om du har några frågor angående vår hantering av personuppgifter eller om du har anledning att tro att vi hanterar information som är inkorrekt eller ofullständig bör du kontakta det SCA-bolag vars namn syns tydligt på Webbplatsen. Lokala dataskyddslagar kan ge dig rätt att komma åt och ändra dina personuppgifter. Sådana rättigheter kommer vi att iaktta i så hög grad som möjligt för att uppfylla alla våra rättsliga skyldigheter.

För att kontakta tillhandahållaren av Webbplatsen angående Integritetspolicyn, var vänlig kontakta SCA på adressen Box 200, 101 23 Stockholm eller per e-post på adressen info@sca.com.

Användning av cookies

Webbplatsen använder cookies. Därför informerar vi i detta avsnitt om hur vi använder cookies och hur du väljer om dessa ska sparas eller raderas.

Vad är en cookie?

Information som lagras på din dator när du besöker en webbsida kallas för ”cookies”. Cookies är inga datorprogram utan små informationsfiler som tillåter webbplatser att spara och hämta information om vad användaren gör.

De flesta webbplatser använder cookies eftersom de är viktiga verktyg för att ge användaren en bra användarupplevelse. Cookies gör det möjligt för webbplatser att tillhandahålla skräddarsydda tjänster, t.ex. komma ihåg inloggningsuppgifter, komma ihåg vilka produkter användaren har lagt i varukorgen eller visa innehåll som är relevant för användaren.

Det finns två typer av cookies: 1) tillfälliga cookies (även kallade sessionscookies) som raderas när webbläsaren stängs och 2) permanenta cookies som ligger kvar tills de aktivt raderas eller löper ut (livslängden bestäms av webbplatsen).

Hur raderar man en cookie?

De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies.

Du kan inaktivera cookies i din webbläsare men kom ihåg att du riskerar att förlora många funktioner som krävs för att webbplatsen ska fungera ordentligt.

För att radera cookies på din mobiltelefon hänvisar vi till bruksanvisningen för din enhet.

Lista över cookies som TENA använder

För att kunna ge dig en skräddarsydd upplevelse använder Webbplatsen cookies. Varje gång du använder webbplatsen sparas eller hämtas information i form av cookies. Nedan följer en lista över vilka cookies vi använder.

Kategori Funktion Livslängd Första- eller tredjepartscookie
Strikt nödvändig cookie Hanterar inloggningsstatus Sessionscookie Första part
Strikt nödvändig cookie Stödjer applikationstrafik Sessionscookie Första part
Funktionscookie Hanterar popup-fönster 24 timmar Första part
Funktionscookie Hanterar vilken typ av enhet som används Sessionscookie Första part
Prestandacookie Kartlägger användningen av sidan Sessionscookies och permanenta cookies Tredje part

Strikt nödvändiga cookies krävs för att du ska kunna navigera runt på webbplatsen och använda dess funktioner, t.ex. komma åt säkra sidor. Utan dessa cookies kan tjänster som du begär, t.ex. genomförandet av ett köp, inte levereras.

Prestandacookies samlar information om hur en webbplats används, t.ex. vilka sidor som får flest besökare och om användarna får felmeddelanden från vissa webbsidor. Dessa cookies samlar ingen information som kan spåras till någon enskild individ. Informationen som samlas in aggregeras och är därför anonym. Den används bara för att förbättra webbplatsen.

Funktionscookies tillåter en webbplats att komma ihåg olika val du gör (t.ex. namn, språk eller region) och ger bättre, skräddarsytt innehåll. Informationen som dessa cookies samlar in kan anonymiseras och det går inte att spåra vad du gör på andra webbplatser.

Reklamcookies används för att reklamen som visas ska stämma bättre överens med dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger samma annons visas för dig samt för att underlätta mätningen av hur effektiva olika reklamkampanjer är. Informationen sparas av våra reklamnätverk med tillstånd från TENA. De kommer ihåg att du har besökt en viss webbplats och informationen delas med andra organisationer, t.ex. våra annonsörer. Ofta är reklamcookies kopplade till webbfunktioner som tillhandahålls av andra organisationer.

Godkännande av användarvillkoren

Genom att godkänna Användarvillkoren samt genom att besöka och använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Du kan även godkänna användningen av cookies genom dina webbläsarinställningar.

Användarbidrag

SCA kan tillåta dig att lägga upp information, kommentarer eller annat material på Webbplatsen, på sociala nätverk eller andra onlinetjänster. Detta görs i syfte att underlätta flödet av information om SCA och SCA:s produkter. Observera att villkoren för sådana användarbidrag fastställs i avsnittet om Upphovsrätt i Användarvillkoren (se ovan).

Lämna inga uppgifter om andra personer till oss såvida du inte kan bevisa att de har lämnat sitt medgivande.