På denna webbplats används cookies för att vi ska kunna ge den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. · Läs mer om de cookies vi använder och hur du ändrar dina inställningar Jag samtycker

Integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter

Essity Hygiene and Health AB (”Essity”) och dess dotterbolag (”Essity” eller ”Essity-koncernen”) har som målsättning att alla som lämnar personuppgifter till Essity ska känna sig säkra på att deras integritet respekteras och att personuppgifterna hanteras med vederbörlig försiktighet. Se även Essity -koncernens Uppförandekod.
 
Essity följer utöver denna Integritetspolicy alla tillämpliga dataskyddslagar som reglerar insamlingen och användningen av uppgifter som kan hänföras till en enskild individ (”personuppgifter”). Syftet med denna Integritetspolicy är att fastställa vilka principer som ligger till grund för hur vi använder personuppgifter som lämnas till oss eller som vi samlar in.
 
Det är Essity (eller relevant dotterbolag) som ansvarar för hanteringen av personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.
 
Personuppgifter

Personuppgifter (t.ex. namn och adress) som du lämnar till Essity får hanteras såväl manuellt som med dator.
 
Personuppgifter som du lämnar till oss kommer att användas för att 1) behandla önskemål från dig och administrera avtal som vi har med dig, 2) tillhandahålla information och tjänster kopplade till sådana önskemål och avtal samt för 3) marknadsföring/kunduppföljning och 4) sälj-/produktutveckling, såsom Essity finner det lämpligt. Genom att lämna personuppgifter till oss godkänner du Integritetspolicyn och Användarvillkoren och går med på att lyda under dessa.
 
När du besöker någon av Essity:s webbplatser kan din IP-adress registreras. Vi använder IP-adresser bl.a. för att mäta användningen av Essity:s Webbplatser. (En IP-adress är ett unikt nummer som ibland gör det möjligt att identifiera en användares internetuppkoppling och som webbläsaren lämnar ut automatiskt varje gång du besöker en webbplats) Mätningen kan även innebära att vi samlar in information om hur du använder Webbplatsen. Detta gör vi för att kunna förbättra Webbplatsen, ge dig skräddarsytt innehåll, optimera din användarupplevelse och se hur ofta du besöker Webbplatsen. Detta kan även gälla för användarkonton som du har hos Essity. Vi kan även komma att utföra statistiska analyser av insamlad data.
 
Känslig information
 
Om du frivilligt lämnar känslig information om dig själv till oss (t.ex. information angående din hälsa) godkänner du i praktiken att Essity får använda den känsliga informationen i de syften som fastställs i Integritetspolicyn (eller i eventuella andra meddelanden om hur vi använder personuppgifter som visas i samband med sådan insamling) i den mån ett sådant godkännande krävs enligt tillämplig lag.
 
Utlämnande av personuppgifter till tredje part
 
Essity får lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. en partner eller en återförsäljare av våra produkter, om avsikten är att uppfylla syftet för vilket uppgifterna samlades in.
 
Uppgifter som du lämnar till oss kan komma att lämnas till andra parter inom Essity-koncernen och/eller partners med säte i länder både inom och utanför EU.
 
Iaktta försiktighet när du lämnar ut personuppgifter på internet. Det är ditt ansvar att hålla lösenord och personuppgifter hemliga. Genom att använda denna webbplats erkänner och godkänner du dessa risker.
 
Tillgång till och ändring av personuppgifter
 
Om du har några frågor angående vår hantering av personuppgifter eller om du har anledning att tro att vi hanterar information som är inkorrekt eller ofullständig bör du kontakta det Essity-bolag vars namn syns tydligt på Webbplatsen. Lokala dataskyddslagar kan ge dig rätt att komma åt och ändra dina personuppgifter. Sådana rättigheter kommer vi att iaktta i så hög grad som möjligt för att uppfylla alla våra rättsliga skyldigheter.
 
För att kontakta tillhandahållaren av Webbplatsen angående Integritetspolicyn, var vänlig kontakta Essity på adressen Box 200, 101 23 Stockholm eller per e-post på adressen info@Essity.com

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.