Generella tips till föräldrar och lärare

Här är några värdefulla tips angående sängvätning. Tipsen kommer från föräldrar, sköterskor och lärare.

Tips 1: Ha tålamod. Vi vet att det är svårt, men ha tålamod. De flesta barn växer ifrån sängvätning, och om barnet är 5 år eller yngre finns egentligen inget skäl till oro.

Tips 2: Var lugn och ge stöd. Kom ihåg att barn väldigt snabbt känner av otålighet, irritation eller oro.

Tips 3: Berätta för barnet hur vanligt det är med urininkontinens. Ditt barn kanske känner sig isolerat och oroligt för att det är något allvarligt fel. Tala om för dem att andra barn på skolan mycket väl kan ha samma problem utan att de pratar om det. Allt som händer är att deras blåsa ännu inte fungerar som den ska.

Tips 4: Förklaringar kan ge dem trygghet, så ge ditt barn en biologilektion (du kan använda informationen nedan). För yngre barn kan du berätta det som en saga: "'Herr Blåsa' håller fortfarande på att lära sig sitt jobb och lära känna alla andra... Snart kommer alla att trivas med varandra och allt kommer att fungera som det ska." Genom att barnet känner till hur allt fungerar och får höra att allt kommer att ordna sig försvinner oro och rädsla. Om du behöver mer information, <gå till Orsaker>.

Tips 5: Kom ihåg att ditt barn fortfarande ska få dricka när han eller hon är törstig under dagen. Det kan verka konstigt, men om man skär ner på vätskeintaget koncentreras urinen, vilket kan öka risken för irritation och problem. Så låt barnet dricka normalt dagtid, men var återhållsam  före sänggåendet.

Tips 6 : Låt läraren få veta att ditt barn har problem med dagvätning. Läraren kan då ge stöd åt barnet och se till att det finns en toalett nära till hands. Det är också en god idé att packa ner ett extra ombyte kläder i gympapåsen eller skolväskan.

Tips 7: Låt barnet få veta om du eller ett syskon har haft liknande problem. Det ger insikt om att andra har gått igenom samma sak och att problemet bara är tillfälligt.

Tips 8: Kväv all mobbning. Barn kan vara elaka mot varandra, särskilt när det gäller sängvätning. Så det är viktigt att förklara (inte genom att läxa upp) att alla är fysiskt olika: någon är närsynt, en annan har allergier, en tredje har födelsemärken, o.s.v.  Du måste påminna dem om att: "Olika personer utvecklas i olika takt och det är inget man kan styra över. Men, lusten att vara trevlig mot andra och hjälpa dem när de är sårbara kan alla styra över."

Tips 9: Låt inte sängvätningen vara en beskrivande egenskap av barnet. Ditt barn kan vara skådespelare, artist, atlet, utforskare eller busunge, men han eller hon ska aldrig vara "sängvätare".