Orsaker till urininkontinens hos barn

Sängvätning är den vanligaste formen av inkontinens hos barn; dagvätning sker endast hos 2–4 % av barn i 5–7-årsåldern. De vanligaste orsakerna till urininkontinens hos barn är följande.

Orsaker i utvecklingen

Blåsan töms genom att muskler öppnas och dras ihop som svar på signaler från hjärnan att den är full. Om denna nerv/muskel-koordination är sent utvecklad kan blåsan ibland fyllas innan barnets hjärna vet om det. Eller också kan slutarmuskeln (ventilen) helt enkelt vara för svag.

Barn sover ofta djupare än vuxna och det tar längre tid för dem att vakna. Ibland innebär detta att de inte känner av den signal som talar om för dem att tömma blåsan – och att vakna. 

Oro tros ofta också vara orsaken till urininkontinens hos barn, men det finns få vetenskapliga bevis för detta. Men om ditt barn är oroligt är det viktigt att ta reda på orsaken, och hantera ämnet varsamt.

Medicinska orsaker

Urininkontinens hos barn kan också vara en följd av ett medicinskt tillstånd eller handikapp. Vid cp-skador, ryggmärgsbråck och andra nervskador kan förmågan att ta emot rätt signaler från hjärnan vara försämrad. Ibland kan till och med upprepade fall av urinvägsinfektion eller en mindre missbilding av urinvägarna vara orsaken.

På natten producerar kroppen ett antidiuretiskt hormon: ADH. Detta gör att urinproduktionen minskar. Denna balans kan vara störd.

Ärftlighet

Sängvätning verkar vara ärftlig och kan föras vidare från generation till generation. Generellt kan man säga att det är 40 % risk för sängvätning hos barnet om en förälder var sängvätare, och 70 % risk om båda föräldrarna var det.


Dagvätning

Dagvätning som inte orsakas av en urinvägsinfektion eller har anatomiska orsaker kan bero på en överaktiv blåsa eller felaktiga toavanor.  

Överaktiv blåsa

Hos barn med överaktiv blåsa drar urinblåsans egna muskler ihop sig och pressar ut urinen, utan att man kan styra det med viljan. Det är ofta orsakat av en urinvägsinfektion och är vanligast bland flickor.

Övrigt

Vissa barn skjuter upp toalettbesöken, antingen för att de inte vill gå på skolans toaletter eller för att de inte vill missa något och helt enkelt negligerar signalerna. Detta kan leda till en överfylld blåsa och urinläckage. Det kan också orsaka infektioner.

Förstoppning kan också leda till urinläckage

Funktionell inkontinens hos barn

I det här fallet kan barnet rent fysiskt inte nå toaletten, vilket kan bero på ett rörelsehinder. Det kan då röra sig om både avförings- och urininkontinens. Om barnet kan gå på toaletten på egen hand, men detta tar lång tid; Se till att det inte finns några hinder för att nå toaletten och att kläderna är lätta att ta av. Här är kroppsburna inkontinensskydd ofta till god hjälp. 

Frågelek om dryck

Hur mycket vatten bör du dricka varje dag?Resultat