Hjälper du någon anhörig, släkting eller vän?

Har du någon anhörig, släkting eller vän som har urin- eller avföringsinkontinens? Även om varje vårdsituation är unik kommer du att märka, att många personer befinner sig i en liknande situation. Den här hemsidan erbjuder dig att ta del av andras upplevelser.

Vill du bli TENA Ambassadör, läs mer här!

Läs mer om orsakerna till inkontinens och de olika inkontinensskydd som finns. Här finns också praktiska tips och råd från andra vårdgivare och vårdpersonal.

Om den anhöriga som du tar hand om är ett barn, hittar du mer information i avsnittet om Barn.